Eesti English Vene
Search
No entries yet!
 

Ajalugu

LOOMISIDEE               mõte sai alguse tegelikult perede ja vanemate vajadusest, sest mõned aastad enne olid kooli lõpetanud 7-8 vaimupuudega noort, kes olid sunnitud tegevuseta  koju jääma. Lihtsalt polnud nendele sobivat kooskäimise kohta. Kuna samal ajal toimusid ümberkorraldused ka Karula hooldekodus (Koolkodu, hiljem lasteabi- ja sotsiaalkeskus) avanes võimalus kasutada esialgu hooldekeskuse kõrvalhoonet. Samuti toimusid ümberkorraldused tööjõus. Peale esimest kokkusaamist asjast huvitatud vanematega 2001 a.suvel sai algatatud päevakeskuse loomise protsess.

 

10.10.2001                    loodi ja registreeriti MTÜ Päevakeskus Vinger (algse nimega päeva- keskus Karula).

 

2001-2005                           töötasime Karulas. 

 

 2005                            kolisime Viljandi linna Tartu tn 20 ruumidesse (HMN  projekti abiga).2009 aastal kolisime koos päevakeskus Singeliga uutesse ruumidesse Vabaduse plats 6,kus meie käsutuses on mugavad tegevusruumid ja köök
2009 aasta sügisest töötame uutes ruumides Vabaduse plats 6.
2011 aasta oktoobris pidasime oma 10. sünnipäeva.

2014 aasta aprillist  töötame avaramates ja paremates ruumides Posti tn 17,kus ruumi on suuremale hulgale teenuse vajajatele. Hakkasime pakkuma ka toetatud elamise teenust kodus elavatele isikutele
 

 

KLIENDID                     vaimupuudega täiskasvanud. Kliendid elavad kõik kodus, (enamasti Viljandis, 5 maakonnas). Suurem osa käib iga päev, kaugemal elavad kliendid 1-3X nädalas. Esialgsest 8 kliendist on kasvanud paljude klientide  ja mitme töötajaga päevakeskus 2014 aasta sügiseks on päevakeskuses 26 ja toetatud elamise teenusel 2 isikut.

 

TRADITSIOONID           ¤ Igal aastal 2 ühisüritust koos peredega – jõulud, hooaja lõpupidu (pereliikmete osavõtt on praktiliselt 100%).

¤Jõulunäidendi õppimine.

¤ Paar korda aastas,tähtpäevadel,  Karula hooldekeskuse ja külastamine.Ühised üritused
¤ Koostöösuhted  ja ühisüritusedl Viljandi Kaare kooli, Lahmuse  ja Ämmuste koolidega.

¤ Juunis päevakeskuse ekskursioon mõnesse Eestimaa paika. 
¤ Sügismatk, kevadmatk
¤ osalemine EEO tegevusest
¤ Klientide sünnipäevade tähitamine
¤11 oktoober päevakeskuse sünnipäev
¤ Vabatahtlike kaasamine.
Päevakeskuses töötavad alates 2006 aastast  igal hooajal vabatahtlikud noored erinevatest Euroopa riikidest. Oleme võõrustanud noori Saksamaalt, Itaaliast, Hollandist, Prantsusmaalt, Ungarist, Türgist ja Gruusiast,Prantsusmaalt,Ukrainast
Sel aastal töötab meiega Anna Dittmann Saksamallt

   
Free Homepage from Elitec